PRO-TILER

Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

Popis

PRO-TILER FONDO je vytvořen na bázi oligomerních a polymerních rozpouštědel zaměřených na chemickou reakci s povrchy minerálního charakteru, čímž vzniká hydrofobní povrch bez vlivu na barvu a původní prodyšnost. PRO-TILER FONDO má dlouhý vodoodpudivý a ochranný účinek proti atmosférickým jevům a UV záření.

Používá se jako základní nátěr před aplikací vrchního nátěru PRO-TILER FINITURA.

 

PRO-TILER FINITURA je jednosložkový fluorovaný polymer na bázi rozpouštědel, bezbarvý a tekutý, připravený k použití. Výrobek nanesený na savý povrch staveb již ošetřených přípravkem PRO-TILER FONDO velice rychle proniká a schne s vytvořením neviditelného ochranného filmu na povrchu stavebních dílů, který zamezuj průniku vody, ale umožňuje průchod páry.

PRO-TILER FINITURA má vysokou odolnost proti UV záření, která spolu s možností zamezit ulpívání nečistot na ošetřeném povrchu a spojením v nátěrem PRO-TILER FONDO z něj činí neviditelnou ochranu, velice účinnou a trvanlivou. PRO-TILER FINITURA poskytuje materiálu "sametový" vzhled, který zlepšuje estetické vlastnosti ošetřených ploch.

 

Balení

Kit PRO-TILER FONDO + PRO-TILER FINITURA

Kovová plechovka 1 litr + Kovová plechovka 1 litr

 

icon

Tile-Saver Protection for terraces, balconies, walls etc.

tl_files/nordresine/images/PROTILERYT.JPG

PRO-TILER

Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

Aplikace

Předběžné kontroly

Ošetřovaný povrch musí být dokonale čistý a suchý. Pokud jsou na povrchu skvrny, tmavé zatečeniny způsobené deštěm nebo mechem, je nutné provést důkladné očištění vysokotlakou vodní myčkou nebo prostředkem NORDECAL FORTE (nebo NORDECAL FORTE GEL) s následným důkladným opláchnutím. Upozorňujeme, že potěr pod dlaždicí nasycený vodou může v některých sporadických případech zamezit vytvrzení PRO-TILER a znemožnit účinek hluboké hydroizolace.

 

Aplikace přípravků

1.  Pokud bylo provedeno umytí podkladu, počkejte na jeho uschnutí.

 1. Válečkem naneste PRO-TILER FONDO a před nanesením vrchní vrstvy počkejte 15-20 minut (každopádně na odpaření rozpouštědla z dlaždice).
 2. Válečkem naneste PRO-TILER FINITURA. Po 5-10 minutách z dlaždic odstraňte papírovým ubrouskem nebo hadrem nevsáklý přebytek přípravku.

 

Po aplikaci

Neviditelný film s velmi vysokou ochranou a životností zabraňuje průniku vody pod dlaždice bez vlivu na prodyšnost a se zaručením prodloužení životnosti terasy. V následujícím období po ošetření je běžné, že se při dešti tvoří velké kapky, které méně snadno stékají po povrchu: tento jev se sníží v průběhu času a nakonec zmizí bez omezení hydroizolace nátěru.

 

Pochůznost

Terasa je pochůzná po 24 hodinách (v létě) - 48 hodinách (v zimě).

K čištění ošetřené terasy používejte běžné neutrální čisticí prostředky na podlahy.

PRO-TILER

Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

Průměrná spotřeba

Obsah sady PRO-TILER (2 lity) umožňuje ošetřit plochu asi 10 m2.

PRO-TILER

Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

Vlastnosti

PRO-TILER FONDO 

objemová hmotnost, UNI 8310

g/cm3

0,79 ± 0,05

zjevná dynamická viskozita, ISO 3219

mPa×s

40 ±  15

kontaktní úhel

stupně

> 120

Poznámka: Zkušební metoda podle vedle uvedené normy.

 

PRO-TILER FINITURA

objemová hmotnost, UNI 8310

g/cm3

0,88 ± 0,05

zjevná dynamická viskozita, ISO 3219

mPa×s

40 ±  15

kontaktní úhel

stupně

> 120

Poznámka: Zkušební metoda podle vedle uvedené normy.

PRO-TILER

Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

Zvláštní upozornění a pokyny

PRO-TILER FONDO

 • Nepoužívejte při teplotách pod +5°C jak prostředí, tak podkladu.
 • Pro zlepšení výsledku je dobré se vyvarovat aplikaci během nejteplejších hodin v létě.
 • Vyhněte se aplikaci přípravku v případě předvídaného deště v průběhu 24 hodin po ošetření.
 • Výrobek je hořlavý. Při aplikaci přípravku si chraňte dýchací cesty, oči a kůži.
 • Přečtěte si bezpečnostní list.

 

PRO-TILER FINITURA

 • Nepoužívejte při teplotách pod +5°C jak prostředí, tak podkladu.
 • Pokud teplota skladování klesne pod 0°C, může být přípravek opalescentní; v případě tohoto jevu přípravek nevytváří optimální výsledek a není použitelný bez předchozího, níže popsaného tepelného zpracování:
- v nádobě vhodných rozměrů připravte vodní lázeň o teplotě 40-50°C (vyšší teplota se musí vyloučit) a balení ponořte ze 2/3 jeho výšky;
- nechte ponořené asi 5 minut, pak balení vyjměte a protřepte, aby došlo k řádnému promíchání složek;
- nyní je přípravek připravený k použití.
 • Pro zlepšení výsledku je dobré se vyvarovat aplikaci během nejteplejších hodin v létě.
 • První den po nanesení nesmí na ošetřenou plochu pršet.
 • Výrobek je hořlavý. Při aplikaci přípravku si chraňte dýchací cesty, oči a kůži.
 • Přečtěte si bezpečnostní list.