EASY-LAST 90

Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

Popis

EASY-LAST 90 je hustá stěrka šedé barvy, skládající se z jednosložkových polyuretanových polymerů, které reagují s vlhkostí a tvoří elastomerní hydroizolační systém odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům.

Produkt vytvrzuje i při nízkých teplotách a při vysokých hodnotách relativní vlhkosti.

EASY-LAST 90 je propustná pro vodní páry: tak se tedy pod povrchem nehromadí vlhkost.

Po dokončené polymerizaci EASY LAST-90 vzniká hydroizolační vrstva velice odolná vůči vodě (i v neustálém kontaktu) a vůči mnoha chemickým látkám, s vynikající přilnavostí k mnoha podkladům. EASY-LAST 90 díky své chemické povaze není termoplast, neumožňuje tedy přilnutí prachu a změkčení za tepla. Zůstává čistý a snadno se v případě potřeby čistí.

Oblasti použití

EASY-LAST 90 je speciálně navržen pro realizaci pružných hydroizolačních vrstev bez vnitřní výztuže.

 

EASY-LAST 90 se používá jako hydroizolační vrstva pro:

 • ploché nebo šikmé střechy;
 • balkony a terasy;
 • pochozí ploché střechy (bez nutnosti aplikovat další vrchní vrstvy);
 • lemování a okapní žlaby.

EASY-LAST 90 se může používat na:

 • asfaltové pásy;
 • beton;
 • potěry;
 • keramické obklady a kámen;
 • teraco.

 

tl_files/nordresine/images/Pannelli/Pannello_EASYLAST90.jpg

Fig. 1

 1. Previously tiled surface
 2. Adhesion grout (GROVE MASSETTO + GROVE RIMER)
 3. Skimming coat of EASY-LAST 90
 4. EASY-LAST 90 + EASY_LAST 90 FLUID
 5. STONE EASY coating system (FONDO, BOND, FINITURA) 
Balení

kovový kbelík se stahovacím uzávěrem 5kg

kovový kbelík se stahovacím uzávěrem 20 kg

EASY-LAST 90

Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

Příprava podkladu

Stěrku EASY-LAST 90 lze aplikovat na podklady s vlhkostí až 6% (podle UNI 10329), protože je propustná pro vodní páry, takže neumožňuje tvorbu bublin; ovšem na podkladu s větší vlhkostí jsou kompaktnost vytvrzeného filmu a jeho přilnavost k povrchu ovlivněny tvorbou bublin ve vrstvě.

Černé bitumenové pásy:

 • povrch očistěte vhodnými způsoby;
 • přímo začněte aplikaci EASY-LAST 90 bez podkladového nátěru.

Bitumenové pásy s ochrannou vrstvou:

 • zkontrolujte upevnění ochranné fólie na asfaltové vrstvě;
 • pokud je přilnavost nedostatečná, odstraňte nejdříve ochrannou vrstvu a pak naneste EASY-LAST 90.

Bitumenové pásy s ochranným štěrkem:

 • naneste BLACK SOLID, pak začněte nanášet EASY-LAST 90.

Průmyslový beton:

 • povrch očistěte a očistěte oleje a tuky;
 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 400 g/m2.

Litý beton vyrovnaný pode latě:

 • zkontorlujte, zda na povrchu není cementové mléko způsobené přebytkem vody ve směsi; v případě potřeby odstraňte přebroušením a umyjte tlakovou vodou;
 • na opravu sklonů vyplňte nerovnosti a díry stěrkou GROVE MASSETTO smíchanou s GROVE PRIMER;
 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 400-500 g/m2.

Potěry z písku a cementu:

 • zkontrolujte stav povrchu a proveďte příslušná opatření k dosažení soudržného, nosného povrchu bez děr a prohlubní, se správným sklonem a ne příliš porézního;
 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 400 - 600 g/m2.

Keramické obklady a kámen:

 • pokud chcete odstranit spáry, vytmelte je hmotou ANCHOR VE 400 a vyhlaďte ocelovou špachtlí;
 • povrch zbruste diamantovým kotoučem;
 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 400 - 600 g/m2.

 

Příprava hmoty
 • Před použitím promíchejte hmotu v nádobě mechanickým míchačem při nízkých otáčkách tak, aby se minimalizovalo vmíchání vzduchu.
 • Počkejte 5 minut, aby se z hmoty dostaly vzduchové bubliny zachycené při míchání.

U balení využitých jen částečně před uzavřením očistěte okraje kbelíku, aby se zabránilo přilepení víka.

Uzavření kbelíku ovšem nezaručuje utěsnění proti vzduchu a vlhkosti a snižuje dobu uchovávání pro budoucí použití.

Aplikace přípravku

Válečkem na černý živičný pás:

 • použijte válečkem s krátkým vlasem, odolný vůči ředidlům (mod. M017);
 • správné natažení EASY-LAST 90 válečkem umožňuje dosáhnout průměrné spotřeby 0,8 kg/m2 na vrstvu;
 • pro dosažení průměrné spotřeby asi 1,6 kg/m2 je nutné nanést 2 vrstvy v intervalu dvou dnů;
 • pro svislé nebo skloněné plochy je nutné zvýšit viskozitu hmoty přidáním 1 až 4% hmotnosti zahušťovadla EASY-LAST 90 THICKENER. Takto upravený EASY-LAST 90 se musí použít do 1 hodiny.

tl_files/nordresine/ST_EASYLAST90/EL90_cz/EL90(0)_CZ.JPG

Válečkem na beton, potěr a keramické či kamenné obklady:

 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 500¸600 g/m2 a počkejte, až bude povrch pochůzný.
 • pro následující vrstvy použijte váleček s krátkým vlasem, odolný vůči ředidlům (mod. M017);
 • správné natažení EASY-LAST 90 válečkem umožňuje dosáhnout maximální spotřeby 0,7¸0,8 kg/m2 na vrstvu;
 • pro dosažení spotřeby asi 2,2¸2,4 kg/m2 je nutné nanést 2 vrstvy v intervalu dvou dnů;
 • pro svislé nebo skloněné plochy je nutné zvýšit viskozitu hmoty přidáním 1 až 4% hmotnosti zahušťovadla EASY-LAST 90 THICKENER. Takto upravený EASY-LAST 90 se musí použít do 1 hodiny.

tl_files/nordresine/ST_EASYLAST90/EL90_cz/EL90(1)_CZ.JPG

Stěrkou pro samonivelační aplikaci:

 • naneste první vrstvu EASY-LAST 90 s vyhlazením hladkým ocelovým hladítkem se spotřebou asi 500¸600 g/m2 a počkejte, až bude povrch pochůzný;
 • pro druhou vrstvu se musí hmota upravit přidáním 6% EASY-LAST 90 FLUID;
 • naneste ozubenou ocelovou stěrkou (délka profilu 93) pro spotřebu asi 2,2¸2,4 kg/m2;
 • na čerstvém povrchu pomozte vypuzení vzduchu z filmu a jeho roztažení přejetím plastovým válečkem s hroty (mod. NR6300P, šířka 25 cm).

 

Takto upravený EASY-LAST 90 se musí použít do 1 hodiny.

tl_files/nordresine/ST_EASYLAST90/EL90_cz/EL90(2)_CZ.JPG
 
Zrání nanesené hmoty
 • Čas pro pochůznost nanesené hmoty závisí na vlhkosti vzduchu a podkladu: může se měnit přibližně od 12 do 18 hodin.
 • Když je povrch pochůzný, déšť nemá vliv na vývoj konečných vlastností naneseného filmu. Jediným významným nedostatkem může být případné zbělení povrchu hmoty.
 
Estetické a funkční povrchové úpravy
 
Na EASY-LAST 90 se může použít:
 • aplikace zvláštních nátěrových hmot, které změní barvu, zvýší snadnost čištění, zvyšuje odrazivost slunečních paprsků (u světlých odstínů), vytváří estetické povrchové úpravy použitím barevných vloček. Používají se tyto produkty:

EASY-LAST COAT, k dispozici v 6 odstínec

- EASY-LAST COAT transparentní

 • realizace cyklu STONE EASY.

 

 

 

 

 

<zxscmlascfamkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVálečkem na černý živičný pás:

použijte válečkem s krátkým vlasem, odolný vůči ředidlům (mod. M017);

správné natažení EASY-LAST 90 válečkem umožňuje dosáhnout průměrné spotřeby 0,8 kg/m2 na vrstvu;

pro dosažení průměrné spotřeby asi 1,6 kg/m2 je nutné nanést 2 vrstvy v intervalu dvou dnů;

pro svislé nebo skloněné plochy je nutné zvýšit viskozitu hmoty přidáním 1 až 4% hmotnosti zahušťovadla EASY-LAST 90 THICKENER. Takto upravený EASY-LAST 90 se musí použít do 1 hodiny.

Vrchní nátěry
 • nezaschnutá hmota pomocí polyuretanového ředidla nebo ředidla nitro;
 • po uschnutí hmoty mechanickými prostředky.

EASY-LAST 90

Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

Průměrná spotřeba
 • válečkem na černý živičný pás: 1,6 - 1,8 kg/m2;
 • válečkem na beton, potěr a keramické či kamenné obklady: 2,2 - 2,4 kg/m2;
 • samonivelační vrstva: 2,2 - 2,4 kg/m2.

EASY-LAST 90

Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

Vlastnosti

obsah sušiny, ISO 1625

%

90,2 ± 0,5

dynamická viskozita Brookfield, metoda UNI EN ISO 2555

mPa·s

9000 ± 500

tvrdost Shore A (stárnutí 7 dní při 23°C a 50% relativní vlhkosti), DIN 53505

°

68 ± 2

barva

-

šedá

maximální zatížení při přetržení, UNI EN ISO 527-1 (rychlost 50 mm/min)                                                                                                           +23°C

                                                                                                               0°C

                                                                                                            -15°C

MPa

2,0 ± 0,2

5,0 ± 0,5

8,0 ± 0,5

prodloužení při přetržení, UNI EN ISO 527-1 (rychlost 50 mm/min)   +23°C

                                                                                                               0°C

                                                                                                            -15°C

%

430 ± 50

propustnost pro páru, EN 52615

m

2600 ± 400

maximální vlhkost podkladu, UNI 10329

%

6

aplikační teplota

°C

od +1 do +35

provozní teplota

°C

od –30 do +90

Poznámka: Zkušební metoda podle vedle uvedené normy.

 

 

Charakteristika EASY-LAST 90 (podle ETAG 005 části 1 a 6)

vodonepropustnost, EOTA TR 003

(hydrostatický tlak: 1000 mm, čas 24 hodiny)

vyhověl

(nepropustný)

odolnost proti statickému vtlační, EOTA TR 007 (na potěru a betonu při 23°C)

L4

odolnost proti dynamickému vtlačení, EOTA TR 006  (na potěru a betonu při 23°C)

I3

odolnost proti dynamickému vtlačení, EOTA TR 006  (na živičném pásu při 23°C)

I4

Odolnost vůči extrémně nízkým teplotám: schopnost přemosťování trhlin při -30°C, EOTA TR 013

vyhověl

EASY-LAST 90

Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

Zvláštní upozornění a pokyny
 • Jakmile produkt vytvoří vnitřní síťovou strukturu, lze jej z nářadí odstranit pouze mechanicky. Odstranění se může usnadnit jejich ponecháním alespoň 1 hodinu ponořených v rozpouštědle typu acetonu.
 • Výrobek je zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Používejte rukavice kategorie II podle EN 374. V průběhu aplikace zajistěte dostatečné větrání prostoru a noste respirátor nebo masku s filtrem pro organické výpary typu A2 nebo ABEK2 podle EN 141.
 • Před použitím si přečtěte si bezpečnostní list.
Preservation

6 měsíců v zavřeném originálním balení, na suchém místě a při teplotě mezi +5°C a +30°C. Chraňte před mrazem.