BETONGUAINA®.S

Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

Popis

BETONGUAINA.S je integrovaný hydroizolační systém na vodní bázi, který tvoří:

 • složka A: vodní disperze polymerů a přísad;
 • složka B: reaktivní plniva.

BETONGUAINA.S po vyzrání vytváří film s vynikající odolností proti vodě a pružností při nízkých teplotách do -30°C s výztuží NYCON 200, do -20°C s výztuží NYCON 100.

BETONGUAINA.S se používá pro realizaci hydroizolačních nátěrů na místě.

 

Výhody

BETONGUAINA.S:

 • lze používat i při nízkých teplotách;
 • je odolný proti UV záření;
 • je velmi tekutý bez přidání vody;
 • snadno impregnuje materiál výztuže;
 • snadno se připravuje a aplikuje;
 • vytváří velmi kompaktní film;
 • má vynikající přilnavost na betonových a keramických podkladech;
 • vyztužený materiálem NYCON 200 umožňuje vytvoření nepropustné vrstvy s odolností proti trhlinám podkladu do 2,5 mm při -20°C a až 1,5 mm při teplotě -30°C;
 • minimální zaručené vlastnosti při teplotách mezi -30°C a +80°C, s vyztužením NYCON 200;
 • minimální zaručené vlastnosti při teplotách mezi -20°C a +60°C, s vyztužením NYCON 100.

 

Oblasti použití
 • BETONGUAINA.S, vyztužená NYCON 100 nebo NYCON 200, se používá na hydroizolaci plochých střech, teras, balkónů, pochůzných plochých střech, úžlabí střech.
 • BETONGUAINA.S tvoří účinnou hydroizolační vrstvu u trvale mokrých základových zdí, čelních stran balkónů, obvodových zdí, komínů atd.
 • BETONGUAINA.S je vhodná i jako pochůzná hydroizolační vrstva.
 • Na BETONGUAINA.S lze dlaždice lepit přímo lepidly BETON H-1 (třídy C2TES2).
Balení

balení po 10 a 20 kg

icon

BETONGUAINA.S, vyztužená NYCON 100 nebo NYCON 200, se používá na hydroizolaci plochých střech, teras, balkónů, pochůzných plochých střech, úžlabí střech.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/btgyoutube.JPG

BETONGUAINA®.S

Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

Aplikace

 1. Old ceramic / gres tiled surface;
 2. NYCON 100 / NYCON 200;
 3. BETONGUAINA.S;
 4. BETON-H 1;
 5. New ceramic / gres tiled surface.

 

Příprava podkladu

Podklad z písku a cementu nebo z předmíchaného cementového potěru

Podklady z písku a cementu a předmíchané cementové potěry (typ SC 1, SC 1-F) mohou být plovoucího typu (bez adheze na podklad) nebo spolupůsobící (s adhezí na podklad). Potěr GROVE MASSETTO se smí používat pouze v adhezi na podklad. V případě plovoucího potěru musí být minimální tloušťka podkladu v blízkosti dešťových svodů alespoň 35 mm s potěrem SC1-F.

V případě potěru v adhezi na podklad musí být přilnavost k podkladu zaručena předúpravou několik minut před nalitím hmoty pomocí cementového mléka získaného smícháním GROVE PRIMER (1 hmotnostní díl) a GROVE MASSETTO (3 hmotnostní díly).

Ideálního povrchu pro tyto podkladové materiály se dosáhne mechanickým vyhlazením ještě čerstvé hmoty; na povrchu nesmí být vidět díry (vyhlazení s "uzavřením pórů"); po vytvrzení nesmí na potěru vznikat jev "křídovatění" (který je jevem špatné soudržnosti materiálu). V přítomnosti tohoto jevu, budete muset povrch zpevnit podle následujícího schématu:

 

teplota podkladu

používaný výrobek

od 0°C
do +50°C

NORPHEN FONDO IGRO

Přípravek na bázi pryskyřic vytvrzovaných vlhkem, zředěný specifickým rozpouštědlem, nanáší se válečkem se spotřebou přibližně 150 g/m2 (různá podle poréznosti podkladu)

od +10°C
do +50°C

NORPHEN SW SOLID

Přípravek na bázi epoxidových pryskyřic, které lze ředit vodou, nanáší se válečkem, zředí se 3-4 hmotnostními díly vody, pro spotřebu koncentrovaného produktu přibližně 50 g/m2 (různá podle poréznosti podkladu)

 

Po uschnutí zpevňujícího nátěru pokračujte aplikací BETONGUAINA.S.

Poznámka: pro správnou realizaci těchto typů podkladu je třeba mít na paměti, že pro navazování vrstev potěru bez tvorby spojů je nutné vložit elektricky svařovanou mřížku (průměr drátu = 5 nebo 6 mm) na polovinu právě zpracovávané plochy (podél volného okraje nedokončeného lití), a druhou polovinu nechat volnou, protože bude začleněna do další vrstvy.

 

Stávající podklad ze slinovaných dlaždic, kameniny atd.

V případě dlažby ověřte přilnavost dlaždic k podkladu.

V případě dobré přilnavosti proveďte nejdříve kyselé umytí povrchu zředěným prostředkem NORDECAL FORTE (1 objemový díl přípravku na 1 objemový díl vody) mechanickým rotačním kartáčem vybaveným vláknitým kartáčem; odsajte vzniklé kapaliny, důkladně opláchněte a odstraňte zbylou vodu na povrchu pomocí vysavače kapalin. Případné konkrece odstraňte pomocí diamantového kotouče.

Pak aplikujte stěrku BETONGUAINA.S, aniž by se muselo nutně čekat na uschnutí podkladu.

V případě špatné přilnavosti části obkladu postupujte tímto způsobem:

 • odstraňte uvolněné a nekonzistentní části, očistěte a vysajte prach;
 • na opravované části naneste štětcem cementové mléko získané smícháním GROVE PRIMER (1 hmotnostní díl) a GROVE MASSETTO (3 hmotnostní díly) s funkcí adhezivního primeru;
 • aplikací mokré do mokré vyrovnejte zbylé nerovnosti stěrkou GROVE MASSETTO;
 • aby povrch byl rovný, vyrovnejte spáry mezi dlaždicemi stěrkou GROVE MASSETTO ukotvenou pomocí GROVE PRIMER;
 • následující den (při teplotě prostředí vyšší než +15°C a tloušťce menší než 5 mm) nebo později (v zimním období prostředek použitý na vyhlazení tvrdne pomaleji a vyžaduje až 6-7 dnů) pokračujte aplikací BETONGUAINA.S.

Plochá střecha z litého betonu určená k pochůzné funkci

Postupujte následujícím způsobem:

 • ověřte, zda povrch má řádnou konečnou úpravu mechanickým hlazením "s uzavřením pórů"; v opačném případě celou plochu vyhlaďte stěrkou GROVE MASSETTO s přidáním asi jedné třetiny hmotnosti hmoty GROVE PRIMER k odstranění děr a poréznosti nebo pro vyrovnání povrchu;
 • po 2 dnech (při teplotě prostředí vyšší než +15°C a tloušťce menší než 3 mm) nebo později (v zimním období prostředek použitý na vyhlazení tvrdne pomaleji a vyžaduje i 6-7 dnů) pokračujte aplikací BETONGUAINA.S.

 

Stávající podlaha z pryskyřice s potěrem z křemičité malty

Postupujte následujícím způsobem:

 • stávající podlahu obruste diamantovým kotoučem na beton (typ BOSCH GBR 14 CA), aby se odstranily veškeré nečistoty a mastnota, které jsou na těchto typech podlah téměř vždy;
 • prach z broušení odstraňte vhodnými vysavači.
 • Pokud přilnavost pryskyřičné podlahy je:
 • dostačující (tj. nedochází k odlupování vrstvy pryskyřice od podkladu během broušení), je možné pokračovat ihned pokládkou BETONGUAINA.S;
 • nedostačující, postupujte následujícím způsobem:
 • odstraňte uvolňující se části;
 • opravte vzniklá prázdná místa stěrkou GROVE MASSETTO ukotvenou k podkladu pomocí GROVE PRIMER;
 • po 2 dnech (při teplotě prostředí vyšší než +15°C a tloušťce menší než 5 mm) nebo později (v zimním období prostředek použitý na vyhlazení tvrdne pomaleji a vyžaduje i 6-7 dnů) pokračujte aplikací BETONGUAINA.S.

 

Stávající bitumenový pás

Postupujte následujícím způsobem:

 • podklad pečlivě očistěte (pokud možno pomocí vysokotlakého čisticího stroje), aby se odstranilo zejména nahromadění hlíny vzniklé v oblastech stojaté vody;
 • zkontrolujte, zda je živičná vrstva dobře spojena s podkladem; pokud ne, v nesoudržných místech živičný pás nařízněte, zvedněte volné okraje a přilepte pomocí plynového hořáku.

V případě běžných pásů (bez ochrany):

 • povrch natřete základem FOND IGRO SL a do 15 minut proveďte aplikaci primeru, posypte trochu křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,6mm;
 • počkejte alespoň 3 hodiny (při +25°C a 60% relativní vlhkosti), aby vrstva vlivem vzdušné vlhkosti ztvrdla a byla pochůzná (poznámka: při teplotách nižších než +25°C a vlhkosti nižší než 60% relativní vlhkosti rychlost ztvrdnutí klesá; v každém případě před dalším postupem zkontrolujte, zda je produkt řádně vytvrzený);
 • pokračujte aplikací BETONGUAINA.S.

V případě živičného pásu s vlastní ochranou jemným barveným štěrkem z břidlice:

 • zajistěte zpevnění kamínků emulzí BLACK SOLID.
 • V případě bitumenového pásu natřeného reflexní barvou:
 • povrch nahřejte plynovým hořákem pro zlepšení adheze BETONGUAINA.S.

Jiné typy ochranných vrstev živičných pásů (kovové fólie, vodou ředitelné nebo rozpouštědlové barvy, pryskyřičné nátěry) se musí pečlivě zkontrolovat, aby se zjistila jejich adheze ke spodnímu živičnému pásu; tak se zamezí nebezpečí oddělování hmoty BETONGUAINA. S od živičného pásu.

Specifická příprava

Příprava podkladu v případě trhlin

Pokud se předpokládá aplikace BETONGUAINA.S bez jakékoliv typu povrchové úpravy, musí se trhliny před začátkem aplikace BETONGUAINA.S uzavřít prostředkem BETONSEAL MS 2.0 podle pokynů v technické specifikaci.

Pokud se ovšem předpokládá pokládka dlaždic nebo BRIGHT STONE, musí se provést toto ošetření:

 

Stabilizované trhliny

Za stabilizovanou se považuje trhlina, která vznikla ve fázi lití potěru a nemá tendenci neustálého rozvírání a zavírání.

Ošetření se provádí rozšířením trhliny diamantovým kotoučem s pečlivým odsáváním prachu a zalitím prostředkem NORPHEN FONDO SL, zahuštěným 3-4% hmotnosti inertním přípravkem SILICE.

 

Trhliny v pohybu

Trhlina v pohybu je trhlina, která inklinuje k neustálému značnému otvírání a zavírání.

Ošetření se provádí položením ocelové kulatiny o průměru 8-10 mm do drážek vytvořených diamantovým kotoučem kolmo na trhliny, ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Hloubka zářezů bude přibližně 2-3 cm a šířka podle průměru použité kulatiny. Po vysátí prachu z drážky se do ní nalije NORPHEN FONDO SL zahuštěný 3% hmotnosti křemíkové hmoty SILICE, pak se vloží kulatina a zalije se zase hmotou NORPHEN FONDO SL zahuštěnou 5-6% hmotnosti hmotou SILICE.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig1.png

Příprava podkladu v případě dělicích a/nebo dilatačních spár

V potěru z písku a cementu se dělicí a/nebo dilatační spoje musí zachovat i ve vrchní vrstvě, ať jsou to dlaždice nebo povrch z hmoty BRIGHT STONE: dělicí spáry u průmyslového betonu, který má dostat hydroizolační povrch, se mohou zakrýt, pokud jsou vyzrálé déle než 3 měsíce.

Ošetření se provádí vybroušením 3 mm kolem spáry bruskou na beton (typu BOSCH GBR 14 CA) vybavenou diamantovým kotoučem: šířka výbrusu se bude rovnat průměru použitého diamantového kotouče; hloubka asi 2 mm. Po vysátí prachu naneste vrstvu NORPHEN FONDO IGRO a počkejte 10-15 minut na vytěkání rozpouštědla: vložte proužek expanzního materiálu (typu FILTENE) vhodného průměru a celé vybrání vyplňte asi 2 mm tmelu BETONSEAL MS 2.0.

Systémem mokrá do mokré aplikujte pruh B.S. PROFILE série H ošetřený na obou plochách profilu přípravkem BETONSEAL PRIMER; profil se snažte umístit přesně nad spáru a upravit výšku tak, aby boční části byly ve stejné výšce jako stěrka.

Horní stranu bočních (bezbarvých) chlopní profilu zakryjte tenkou vrstvou BETONSEAL MS 2.0. Do čerstvého tmelu aplikujte BETONGUAINA.S.

Výška B.S. PROFILE může být:

 • 3 mm, pokud se zvolí hmota BRIGHT STONE (B.S. PROFIL H3);
 • 10 a 12,5 mm v případě, kdy vrchní vrstva bude tvořena dlaždicemi s různou výškou (B.S. PROFILE H10 nebo H12,5).

  tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig2.PNG

Příprava podkladu v případě svislých spojů

Spoje na vertikální straně teras a balkonů se provádí na omítku (i malovanou) po ošetření prostředkem NORPHEN FONDO IGRO.

Po 10-15 minutách vytvořte v rohu mezi svislou a vodorovnou plochou profil s poloměrem zakřivení asi 15 mm použitím BETONSEAL MS 2.0 nanesením zednickou lžící s kulatou špičkou.

Systémem mokrý do mokrého aplikujte BETONGUAINA.S.

 tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig3.PNG

Příprava podkladu v případě průchozích konstrukcí

Po přípravě podkladu a před aplikací BETONGUAINA.S proveďte ošetření povrchu takto:

 • průchozí konstrukce z plastu nebo kovu (s výjimkou zkorodovaného plechu) osmirkujte a naneste nátěr přípravku BETONSEAL PRIMER;
 • povrch zkorodovaného plechu osmirkujte, naneste REDOX, počkejte den, vykartáčujte ocelovým kartáčem a pokračujte aplikací přípravku BETONSEAL PRIMER;
 • vodorovnou plochu z betonu a cementového potěru natřete NORPHEN FONDO IGRO;
 • dlážděné plochy očistěte kyselým čisticím prostředkem NORDECAL FORTE a případné konkrece odstraňte diamantovým kotoučem.
 • V rohu tvořeném průchozí konstrukcí a rovnou plochou vytvořte profil s poloměrem zakřivení asi 15 mm použitím hmoty BETONSEAL MS 2.0.
 • Systémem mokrý do mokrého aplikujte BETONGUAINA.S.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig4.PNG

 

Příprava podkladu pro instalaci okapů a okapových říms

Účelem dále uvedeného cyklu je zajistit správný odtok vody před aplikací BETONGUAINA.S a vyrovnat dilatační účinky kovového úchytu okapů a oplechování okapových říms:

 • pomocí brusky na beton a diamantového kotouče (typu BOSCH GBR 14 CA) vybruste v potěru asi 3 mm vybrání v místě instalace držáku okapového žlabu (tloušťka vybrání musí počítat s prostorem pro vrstvu tmelu asi 1 mm nad držákem a s šířkou, která odpovídá šířce držáku plus asi 1 cm);
 • okap nebo oplechování římsy mechanicky připevněte do potěru;
 • vysajte prach, v místě vybroušeného potěru, které zůstalo volné, naneste vrstvu NORPHEN FONDO IGRO a horní plochu držáku ošetřete nátěrem BETONSEAL PRIMER;
 • počkejte 10-15 minut na vytěkání rozpouštědla, pak do vybrání a nad držák okapu naneste BETONSEAL MS 2.0.
 • systémem mokrý do mokrého aplikujte BETONGUAINA.S.

 

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig5.PNG

Příprava podkladu s již upevněnými okapy a oplechováním říms

Účelem dále popsaného cyklu je zajistit správný odtok vody před aplikací BETONGUAINA.S:

 • kolem volného okraje držáku okapu opřete kovovou lištu o šířce 1 cm a tloušťce asi 3 mm; sklon střechy opravte nanesením stěrky GROVE MASSETTO na podkladový nátěr GROVE PRIMER;
 • odeberte kovovou lištu a počkejte, až GROVE MASSETTO vyzraje;
 • v místě plochy mezi GROVE MASSETTO a okrajem okapu naneste vrstvu NORPHEN FONDO IGRO, horní plochu držáku okapu nebo oplechování ošetřete nátěrem BETONSEAL PRIMER;
 • čekejte 10-15 minut na vytěkání rozpouštědla, pak do vybrání a na držák okapu naneste BETONSEAL MS 2.0;
 • systémem mokrý do mokrého aplikujte BETONGUAINA.S.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig6.PNG

 

Příprava podkladu v případě dešťových svodů

Pro hydroizolace prováděné pomocí BETONGUAINA.S je vhodnější použít kanalizační a dešťové svody z PVC s perforovanou přírubou; aplikace BETONGUAINA.S se může provádět na tento typ materiálu za předpokladu, že povrch je upraven nátěrem BETONSEAL PRIMER a BETONSEAL MS 2.0.

Pro přípravu podkladu postupujte takto:

 • v povrchu ošetřovaného podkladu vytvořte vybrání o tloušťce 2,5-3 mm vystředěné na odpad tak, aby se do něj vešla příruba dešťového svodu (viz obrázek níže);
 • na betonový povrch naneste jednu vrstvu NORPHEN FONDO IGRO a vnitřní a horní část příruby ošetřete nátěrem BETONSEAL PRIMER;
 • počkejte 10-15 minut a do vybrání naneste vrstvu BETONSEAL MS 2,0 o síle ne méně než 2 mm;
 • umístěte dešťový svod a přírubu zatlačte dolů, aby se vytlačil tmel, který rozetřete rovnoměrně na přírubě;
 • systémem mokrý do mokrého aplikujte BETONGUAINA.S.

Stejný postup se může použít také pro instalaci svodů v rohu.

NORD RESINE nabízí řadu specifických dešťových svodů z plastu a nerezavějící oceli, které jsou vhodné pro použití s ​​BETONGUAINA.S.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig7.PNG

Příprava podkladu v případě konstrukčních dilatačních spár

Pro přípravu podkladu v případě dilatačních spár, postupujte takto:

 • brusným kotoučem zkoste ostré hrany spáry na úhel 45°;
 • mimo odřízněte pás výztuže NYCON F široký asi 15 cm;
 • podklad, který chcete zakrýt, natřete základem NORPHEN FONDO IGRO a počkejte 10-15 minut;
 • pás výztuže impregnujte vydatně přípravkem BETONSEAL MS 2.0 pomocí ocelového hladítka;
 • takto upravený pás umístěte přes spáru a zatlačte dovnitř, až vnikne dutina, do které se uloží proužek expanzního materiálu (typu FILTENE) o vhodném průměru, tedy o 2-3 mm větším, než je šířka spáry;
 • dutinu spáry a proužek expanzního materiálu zakryjte další vrstvou netkané textilie NYCON F impregnované, jak je uvedeno výše;
 • systémem mokrá do mokré naneste BETONGUAINA.S a spoj ponechte volný.

 Uzavřenou spáru je vhodné zakrýt ochranným oplechováním připevněným k plášti pomocí BETONSEAL RS 2.0 po natření lepené oblasti hmotou BETONSEAL PRIMER.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig8.PNG

Příprava hmoty

Pro přípravu tekuté směsi BETONGUAINA.S (A+B) postupujte takto:

 • složku A promíchejte profesionální míchačkou s nízkými otáčkami a šnekovým oběžným kolem velikosti vhodné pro nádobu se složkou A (průměr 10 cm pro balení 10 kg, 15 cm pro balení 20 kg);
 • do pomocné nádoby nalijte asi polovinu hmotnosti složky A;
 • do této nádoby nalijte celé množství složky B;
 • důkladně smíchejte, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek;
 • přidejte zbytek složky A (kapalina), promíchejte a začněte aplikaci.
Aplikace přípravku

Vertikální spoje

Pro utěsnění svislých spár postupujte takto:

 • z kotouče netkané textilie vystřihněte pás široký asi 20 cm, přičemž zvolte NYCON F, má-li hrana mezi stěnou a podlahou rovné plochy, nebo alternativně MAT 22 v případě nerovných povrchů;
 • na profil z tmelu BETONSEAL MS 2.0 a na vytvořenou klopu štětkou nebo válečkem naneste BETONGUAINA.S systémem mokrý do mokrého; položte netkanou textilii a vydatně naimpregnujte;
 • tento postup opakujte s druhým pruhem netkané textilie asi za 1 hodinu (při 20°C);
 • na zvláštních místech (jako podprahové spoje, ostré a konvexní úhly atd.), na kterých se vyžaduje větší přizpůsobivost výrobku, použijte dvě vrstvy proužku výztuže MAT 22;
 • pak na rovném povrchu začněte aplikaci BETONGUAINA.S s výztuží NYCON 100.

tl_files/nordresine/Betonguaina.s/Betonguaina_en_fig9.PNG

Ploché nebo šikmé plochy (se sklonem menším než 5%)

Pro utěsnění ploch postupujte takto:

 • z kotouče výztuhy z netkané textilie NYCON 100 oddělte pásy o délce maximálně 10 m;
 • na plochu nalijte BETONGUAINA.S (A+ B) a rozetřete ocelovým hladítkem nebo stěrkou v množství asi 1,5 kg/m2 a okamžitě položte výztuhu NYCON 100;
 • pomocí hladítka nebo stěrky NYCON 100 důkladně zatlačte netkanou textilii do povrchu hlazením silou: tímto způsobem BETONGUAINA.S (A+B) začne výztuhu impregnovat zdola nahoru;
 • nalijte další BETONGUAINA.S (A+ B) na výztuhu a dokončete její impregnaci.
 • Případný vznik bublin na povrchu během fáze sušení může znamenat, že:

a) při pokládce nebylo použito dostatečné množství hmoty pro úplnou impregnaci výztuhy zdola nahoru;

b) podklad, na který se klade, není dokonale hladký a má malé prohlubně.

Technické vlastnosti takto získané hydroizolační vrstvy se vztahují na hodnoty spotřeby a příslušné tloušťky, jak jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

minimální tolerovaná hodnota

maximální tolerovaná hodnota

spotřeba (A+B) [kg/m2]

2,2

2,8

tloušťka [mm]

1,2

1,5

 

Minimální doba zrání:

 • 24 hodiny v létě s teplotami nad +20°C;
 • 15 dnů v zimě s teplotami kolem 0°C;

Maximální doba zrání pro aplikaci případného vrchního nátěru:

 • bez omezení

 

Vytvoření přesahů

Pro správné provedení musí pruhy výztuže přesahovat alespoň o 3 - 5 cm.

Vytvoření “denního spoje”: za “denní spoj” se považuje další vrstva BETONGUAINA.S nanesená na současnou vrstvu položenou před alespoň 4 hodinami. K zajištění přilnavosti nové vrstvy na stávající stačí na natíranou stranu nanést jednu vrstvu (80-90 g/m2) nátěru FONDO C60 v místě překrytí 20 až 5 minut před překrytím.

Když se má realizovat hydroizolace velmi velkých ploch nebo ploch vystavených velkému zatížení, jako jsou střešní zahrady nebo plochy určené jako parkovací místa, je nutné realizovat další cyklus aplikace BETONGUAINA.S s výztuží, který se musí provést jeden den po položení první vrstvy.

 

Vrchní nátěry

Hydroizolační vrstvu vytvořenou stěrkou BETONGUAINA.S lze povrchově upravit různými způsoby podle projektového určení.

V případě pohledové hydroizolace

Pro barevné provedení v případě lehkého pěšího provozu naneste na dostatečně suchou stěrku BETONGUAINA.S (24 - 36 hodin od poslední vrstvy) válečkem jednu vrstvu BETONCOLOR (viz příslušný technický list).

V případě hydroizolace s pěším a automobilovým provozem

Naneste BRIGHT STONE / BRIGHT STONE EASY, povlak na bázi křemičitého písku s vysokou odolností proti poškrábání a otěru, samočisticí a neklouzavý.ideální povrch pro hydroizolační systémy BETONGUAINA.S, když se vyžaduje odolnost dlážděné podlahy, ale s velmi malými tloušťkami.

V případě přímého lepení dlaždic

Na vrstvu BETONGUAINA.S se dlaždice kladou lepením specifickým lepidlem BETON H-1 s průměrnou spotřebou 2,5 - 4,0 kg/m2.

Dlaždice se musí klást s širokou spárou. Případná lemovací lišta se musí přilepit ve vzdálenosti ne menší než 5 mm od sousední dlaždice.

Případné nutné spáry v podlaze a mezeru mezi lemovací lištou a dlaždicí vyplňte tmelem BETONSEAL MS 2.0

BETONGUAINA®.S

Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

Průměrná spotřeba

Spotřeba se mění v závislosti na použité výztuži:

 • NYCON 100: 2,1 kg/m2
 • NYCON 200: 2,4 kg/m2

BETONGUAINA®.S

Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

Vlastnosti

Vlastnosti (při 23°C a 50% relativní vlhkosti)

objemová hmotnost (A+B), ISO 1675

 

g/ml

1,45 ± 0,05

viskozita (A), prEN 1781

 

Pa×s

53 (při 3 ot/min)

viskozita (A), prEN 1781

 

Pa×s

1,5 (při 128 ot/min)

PH (A), UNI 8311

 

-

7,2

upotřebitelnost, UNI 9598 (zdvojení viskozity tekuté směsi A+B)

 

hodiny

8 ± 2

doba zpracovatelnosti

 

min

10

minimální teplota tvoření filmu

 

°C

+0,5

doba pro povrchové zaschnutí, (*)

 

hodiny

6 ± 2

doba vyzrání

 

hodiny

24 ± 6

oddělení, UNI EN 28510

při 180° na betonu

N

>40

oddělení, UNI EN 28510

při 180° na keramice

N

>95

poměr A : B

 

-

2 : 1

Poznámka: Zkušební metoda podle vedle uvedené normy.

(*):  interní zkušební metoda

 

Charakteristika systému BETONGUAINA.S (podle ETAG 005 části 1 a 8)

vyztužení

NYCON 200

NYCON 100

propustnost pro vodní páru, EN 1931

m

≈6630

≈13060

zatížení při přetržení (23°C), ISO 527-3

MPa

1,26

prodloužení při přetržení, (23°C), ISO 527-3

%

100,1

evropská třída reakce na oheň, UNI EN 13501-1

-

E

vodonepropustnost, EOTA TR 003 (hydrostatický tlak: 1000 mm, čas 24 hodiny)

-

vyhověl

vyhověl

odolnost proti zatížení větrem, EOTA TR 004

kPa

>50

>50

odolnost proti dynamickému vtlačení, EOTA TR 006

-

I3

I2

odolnost proti statickému vtlačení, EOTA TR 007

-

L3

L2

odolnost proti únavovému posunu, EOTA TR 008

-

vyhověl

vyhověl

odolnost vůči extrémně nízkým teplotám: schopnost přemosťování trhlin při -30°C, EOTA TR 013

-

vyhověl

---

odolnost proti vlivům nízkých teplot: dynamické vtlačení, EOTA TR 006

-

I3 (-30°C)

I2 (-20°C)

odolnost proti vlivům vysokých teplot: statické vtlačení, EOTA TR 007

-

L3 (80°C)

L2 (60°C)

Odolnost proti zrychlenému stárnutí za tepla, EOTA TR 011

(zkoušky po kondicionování při 70°C po dobu 200 dnů):

dynamické vtlačení, EOTA TR 006

-

I3 (-30°C)

I2 (-20°C)

únavový posuv (50 cyklů), EOTA TR 008

-

vyhověl

vyhověl

zatížení při přetržení, EN ISO 527-3

MPa

0,98

prodloužení při přetržení, EN ISO 527-3

%

64,9

Odolnost proti UV záření v přítomnosti vlhka, EOTA TR 010

(zkoušky po kondicionování pro UV záření po dobu 2470 hodin):

dynamické vtlačení při -10°C, EOTA TR 006

-

I3

I2

zatížení při přetržení, EN ISO 527-3

MPa

1,48

prodloužení při přetržení, EN ISO 527-3

%

129,0

Odolnost proti zrychlenému stárnutí pomocí horké vody,

EOTA TR 012 (zkoušky po kontaktu s vodou při 60°C po dobu 30 dnů)

statické vtlačení, EOTA TR 007

-

L3 (80°C)

L2 (60°C)

odolnost proti delaminaci(beton), EOTA TR 004

kPa

1317

odolnosti proti delaminaci (bitumenová hydroizolace), EOTA TR 004

kPa

328

BETONGUAINA®.S

Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

Preservation

Složka A: 24 měsíce v originálním balení, na krytém a suchém místě, při teplotě mezi +5°C a +40°C. Chraňte před mrazem.

Složka B: 6 měsíců v originálním balení, na krytém a suchém místě, při teplotě mezi +5°C a +40°C.