Tekuté hydroizolace

Liquid waterproofing products for the construction industry created to provide maximum efficiency. The result of the most recent studies and laboratory tests of Nordresine, you provide a real alternative all'impermeabilizzare without demolishing.

BETONGUAINA » 
Dvousložkový tekutý hydroizolační systém

BETONGUAINA je integrovaný hydroizolační systém na vodní bázi, který tvoří: složka A: vodní disperze polymerů a přísad; složka B: reaktivní plniva. BETONGUAINA má po vytvoření filmu vynikající odolnost proti …

BETONGUAINA®.S » 
Dvousložkový tekutý hydroizolační systém
s vysokou pružností
CE – ETA N° 06/0109

BETONGUAINA.S je integrovaný hydroizolační systém na vodní bázi, který tvoří: složka A: vodní disperze polymerů a přísad; složka B: reaktivní plniva. BETONGUAINA.S po vyzrání vytváří film s vynikající odolností …

EASY-LAST 90 » 
Tekutý hydroizolační samonivelační stěrka elastomerová jednosložková vysoce prodyšná

EASY-LAST 90 je hustá stěrka šedé barvy, skládající se z jednosložkových polyuretanových polymerů, které reagují s vlhkostí a tvoří elastomerní hydroizolační systém odolný proti UV záření a povětrnostním …

 
EASY-LAST 90 FLUID » 
Rozpouštědlová přísada s ředicím účinkem pro EASY-LAST 90

Rozpouštědlová přísada s ředicím účinkem pro EASY-LAST 90, snadno se vmíchává při nízkých otáčkách. Aditivum rovněž působí jako urychlovač síťování produktu. Způsob použití: před odběrem EASY-LAST 90 FLUID …

EASY-LAST 90 THICKENER » 
Gelová přísada se zahušťovacím účinkem pro EASY-LAST 90 při nanášení na svislé povrchy

Gelová přísada se zahušťovacím účinkem pro EASY-LAST 90 při nanášení na svislé povrchy, snadno se vmíchává při nízkých otáčkách. Dávkování EASY-LAST 90 THICKENER se musí zvolit podle požadovaného výsledku …

PRO-TILER » 
Hydroizolační ochrana dlažeb
pro terasy

PRO-TILER FONDO je vytvořen na bázi oligomerních a polymerních rozpouštědel zaměřených na chemickou reakci s povrchy minerálního charakteru, čímž vzniká hydrofobní povrch bez vlivu na barvu a původní …