EPOSEAL W

Epoxidová barvená malta s ochranou proti plísním,
s vysokou chemickou odolností pro vytmelení
dlaždic a mozaik s mezerami od 2 do 15 mm,
kterou lze použít i jako lepidlo

Popis

EPOSEAL W je dvojsložková barvená malta s vysokou chemicko-mechanickou odolností na bázi epoxidové pryskyřice, inertních silic a speciálního vyplňujícího materiálu určená na pokládku a spárování keramických dlaždic a mozaik se spárami o šířce od 2 do 15 mm.

EPOSEAL W splňuje předpoklady normy EN 13888 (reakční spárovací malta třídy RG) a normy EN 12004 (vylepšené reakční lepidlo s omezeným vertikálním klouzáním třídy R2T).

Hlavní vlastnosti EPOSEAL W jsou následující:

 • praktické, kompaktní a čisté balení,
 • jednoduché míchání dvou složek v kbelíku,
 • jednoduchá aplikace i na velmi úzké spáry,
 • velmi jednoduché čištění ve fázi aplikace,
 • vysoká mechanická a chemická odolnost produktu po vyzrání,
 • stabilita barev a velmi slabá tendence žloutnutí,
 • mechanická stabilita a absence smršťování nebo prasklin,
 • značná odolnost vůči vzniku skvrn způsobených kyselinami, zásadami a potravinářskými produkty v souladu s normou UNI EN 12720,
 • odolnost vůči zasažení a šíření plísní v souladu s normou UNI 11021,
 • lehkost ve fázi nanášení při použití jako lepidla,
 • omezení svislé klouzání v případě použití jako lepidla.

 

Silné stránky produktu

EPOSEAL W nabízí mnoho výhod jak z hlediska aplikace, tak z hlediska vlastností, neboť:

 • po smíchání obou složek vypadá jako lehká a velmi poddajná malta, jednoduše se roztírá a bez námahy vyplňuje spáry o šířce 2 až 15 mm,
 • nestéká při nanášení na svislé povrchy do spár o šířce až 15 mm,
 • při začišťování se jednoduše se odstraňuje z dlaždic a nezanechává skvrny ze zbytků. Pro ulehčení konečného čištění povrchu použijte dle popisu níže prostředek EPOSEAL W-TERGE,
 • ve fázi zesítění nedochází ke smršťování (bez rizik vzniku prasklin a trhlin),
 • umožňuje vytváření chemicky odolných spár (viz Tab. 1), které působí esteticky díky živým barvám odolným vůči UV záření a působení počasí,
 • přilne na běžné stavební podklady,
 • zežloutnutí je silně omezeno, na rozdíl od ostatních produktů stejného typu i v případě vystavení dlouhému působení slunečního svitu.
Oblasti použití

EPOSEAL W lze použít jako lepidlo a spárovací hmotu pro mozaikové a dlaždicové obklady, u nichž se vyžaduje vyšší odolnost vůči chemickým látkám a mytí (kyselé a zásadité), s vysokým hygienickým standardem, jako například:

 • bazény a fontány se sladkou, termální nebo slanou vodou,
 • podlahy a obklady v koupelnách a sprchách,
 • podlahy a obklady v kuchyních a firemních, nemocničních, hotelových jídelnách atd.,
 • podlahy a obklady v pivovarech, konzervárnách, vinařstvích, na jatkách atd.,
 • nádrže a podlahy v čističkách,
 • stoly, zdi a podlahy v laboratořích.
Balení

SOUPRAVA 2,00 kg: Kbelík PE obsahující složku A a třívrstvý pytlík 0,16 kg se složkou B. Bez ADR u Omezeného množství.

SOUPRAVA 5,00 kg: Kbelík PE obsahující složku A a třívrstvý pytlík 0,40 kg se složkou B. Bez ADR u Omezeného množství.

EPOSEAL W

Epoxidová barvená malta s ochranou proti plísním,
s vysokou chemickou odolností pro vytmelení
dlaždic a mozaik s mezerami od 2 do 15 mm,
kterou lze použít i jako lepidlo

Aplikace

Příprava podkladu:

 • Zkontrolujte spáry, které se mají vyplnit, a ujistěte se, zda jsou čisté. V opačném případě zajistěte odstranění všech látek, které mohou bránit přilnutí, jako jsou oleje, mastnota, betonový prach, zbytky betonových lepidel atd.
 • Pro správné vytmelení spár pomocí EPOSEAL W musí být spáry volné do více než poloviny své hloubky. V opačném případě je třeba odstranit přebytečné množství lepidla.
 • Než zahájíte spárování vyčkejte na vyzrání lepidla používaného na pokládku dlaždic.
 • Spáry před aplikací EPOSEAL W nevlhčete ani ho nenanášejte na mokré spáry.

 

Příprava hmoty:

EPOSEAL W se dodává v kbelících, které obsahují složku A (přímo v kbelíku) i složku B. (v třívrstvém pytlíku).

Uřízněte roh pytlíku se složkou B a nasypte celý obsah do složky A. Zamíchejte mechanickou míchačkou s nízkými otáčkami a vytvořte tak homogenní směs. Kovovou nebo plastovou špachtlí otřete hrany kbelíku a poté produkt znovu promíchejte pomocí mechanické míchačky. Produkt nedoporučujeme míchat rukou.

EPOSEAL W je reakční tmel/lepidlo, jehož doba zpracovatelnosti závisí na teplotě a pracovním prostředí.

V Tab. 1 jsou uvedeny doby zpracovatelnosti v závislosti na teplotě.

Tab. 1:

Pracovní teplota

Doba zpracovatelnosti hmoty (doba zpracovatelnosti) *

8,0 °C

2 hodiny

15,0 °C

1 hodina 20 minut

20,0 °C

50 min

26,0 °C

20 min

35,0 °C

12 min

 

* Doba životnosti hmoty je stanovena pro celé 2kg balení (A+B) s posouzením možnosti aplikace hmoty ve skutečných podmínkách.

 

Pro zcela ilustrační účely níže uvádíme vzorec pro výpočet doby zpracovatelnosti v závislosti na pracovní teplotě:

 

Doba zpracovatelnosti hmoty = 166 - 5,6 x teplota

Doba je vyjádřena v minutách a teplota ve °C.

 Provádění spárování:

 • Na podlaze se pracuje nanesením produktu na dlaždice s úplným vyplněním spár s pomocí „zelené” gumové špachtle (mod. VER136B. Nadměrné množství produktu odstraňte pomocí řezné špachtle podle povrchu a pokračujte vyčištěním dle popisu v následujícím odstavci;
 • Na zdi se pracuje nanesením produktu s pomocí „zelené” gumové špachtle (mod. VER136B a pomocí zednické lžíce. Produkt se následně nanáší na zeď a vyplňují se jím pečlivě spáry. Nadměrné množství produktu odstraňte pomocí řezné špachtle podle povrchu a pokračujte vyčištěním dle popisu v následujícím odstavci.

 

Čištění a dokončení povrchu:

První čištění

 • zbytky spárovací hmoty odstraňte BÍLOU BRAZIVNÍ HOUBIČKOU (mod. NR1225B) ponořenou do vody, kterou udržujte v čistotě častých proplachováním. Abyste zabránili nadměrnému odstranění materiálu z mezer, používejte houbičku pomocí rukojeti s držákem houbičky Velcro® (mod. NR1525I), vyvíjejte mírný tlak a provádějte krouživé pohyby a použijte jemnou emulzi EPOSEAL W-TERGE (viz technický list EPOSEAL W-TERGE);
 • První čištění pomocí abrazivní houbičky je třeba provést ve chvíli, kdy je konzistence taková, aby se zabránilo vyprázdnění mezery. Pro tyto účely doporučujeme následující doby čekání při 23 °C a 50 % RV (Tab. 2).

 

 Tab. 2:

Typ dlaždice a spáry

Doporučená doba čekání před prvním čištěním

Maximální doba čekání před prvním čištěním

Mozaika nebo dlaždice se spárou < 3 mm

20-40 min

40-100 min

Velká spára

45-60 min

60-100 min

 

Odstranění pěny

 • Tření povrchu houbičkou vytváří značné množství pěny, kterou je třeba odstranit pomocí OVÁLNÉ CELULÓZOVÉ HOUBY (mod. NR291O) namočené ve vodě, kterou je třeba často proplachovat. Během této fáze je důležité nezajíždět příliš do právě vyplněných spár.

 

Dokončení

 • Po odstranění pěny přistupte k dokončení tmelení nástřikem EPOSEAL W-TERGE přímo na povrch pomocí vhodného dávkovače a vyčištěním povrchu dobře vymytou celulózovou houbičkou. Dokončení je třeba věnovat mimořádnou péči, neboť tato fáze dotvoří konečnou podobu spáry. Houbičku vyměňte, když začne vypadat mastně a slizce v důsledku nadměrného nahromadění epoxidové pryskyřice. Doba, která musí uplynout mezi prvním mytím abrazivní houbičkou a dokončením celulózovou houbičkou se liší v závislosti na době práce, šířce spáry a typu dlaždice (Tab. 3).

 

Tab. 3:

Typ dlaždice a spáry

Doporučená doba čekání na dokončení (od aplikace spárovací hmoty)

Maximální doba čekání na dokončení (od aplikace spárovací hmoty)

Mozaika nebo dlaždice se spárou < 3 mm

1 hodina

8 hodin

Velká spára

6 hodin

8 hodin

 

 • Abyste nástroje udrželi v čistotě, stačí je dostatečně často proplachovat čistou vodou. Použití prostředku EPOSEAL W-TERGE ulehčuje odstranění pryskyřicových skvrn.
 • V případě, že se objeví skvrny na vytmeleném povrchu nebo pokud si přejete některé spáry upravit, můžete znovu provést zásah pomocí EPOSEAL W-TERGE a celulózovou houbičkou do 6 hodin od prvního mytí při teplotě 23 °C.

 

Doba zrání

Doba zrání EPOSEAL W závisí na podmínkách prostředí. V Tab. 4 jsou uvedeny doby pochůznosti a úplného vyzrání v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí.

 

Tab. 4:

Podmínky zrání

Pochůznost*

Kompletní vyzrání*

8 °C; 70 % RV

48 hodin

7 dní

15 °C; 70 % RV

24 hodin

5 dní

20 °C; 50 % RV

20 hodin

4 dní

26 °C; 50 % RV

18 hodin

4 dní

35 °C; 50 % RV

15 hodin

3 dní

* Pochůznost znamená možnost chůze na podlaze bez zatížení povrchu. Neznamená to dosažení konečné mechanické odolnosti.

** Vyzrání znamená možnost pokládat břemena na povrch. Znamená to, že byla dosažena konečná chemická a mechanická odolnost.

Pokud pracujete v jiných než optimálních podmínkách teploty a vlhkosti (chlad a vlhko) a teplotu nelze ovládat, je vhodné prodloužit lhůty pochůznosti a uvedení obkladu do provozu, aby bylo umožněno ú)plné vyzrání EPOSEAL W.

 

Důležité zásady používání

 • EPOSEAL W zachovává jednoduchost pokládky i při snížených teplotách; interval teploty pro aplikaci se pohybuje od +8 do +35 °C. Při teplotách pod +13 °C dochází ke zvýšení viskozity, která nicméně neztěžuje aplikaci, ani dosažení konečných chemicko-mechanických vlastností.
 • V případě mimořádných použití (pracovní plochy v laboratořích, dílnách atd.) předběžně posuďte chemickou povahu agresivních látek, které budou přicházet do styku s produktem. Informace o chemické odolnosti EPOSEAL W najdete v části „Chemická odolnost” tohoto technického listu.
 • V případě světlých dlaždic s tmavými spárami nebo obráceně předem posuďte možnost čištění povrchu pomocí testu skutečné aplikace.
 • U neglazovaných nebo nekeramických dlaždic (jako např. neglazovaných slinovaných dlaždic) předem zhodnoťte možnost čištění povrchu pomocí testu skutečné aplikace. V každém případě se doporučuje používání EPOSEAL W ve stejné barvě, jako má dlaždice.

 

Neaplikujte:

 • na toskánskou terakotu;
 • na vysoce porézní dlaždice nebo obklady z přírodního či syntetického kamene. V případě pochybností vyzkoušejte tmelení na testovací části přiměřených rozměrů na ověření možnosti čištění EPOSEAL W s tmelícím materiálem;
 • v provozech na výrobu oleje (olejárnách).

 

Odstranění zatvrdnutých zbytků

Zbytky spárovací hmoty lze odstranit pouze fyzickými prostředky /teplo a abraze). Praktický a funkční postup zahrnuje použití odlakovací pistole s horkým vzduchem aplikovaným na čištěnou část. Efekt odstranění je optimální při teplotách kolem 400 °C.

EPOSEAL W lze po zatvrdnutí odstranit dalšími prostředky pouze dlouhodobým ponořením do rozpouštědla ACETONOVÉHO typu. Použití gelových průmyslových odlakovačů odstranění urychluje.

EPOSEAL W

Epoxidová barvená malta s ochranou proti plísním,
s vysokou chemickou odolností pro vytmelení
dlaždic a mozaik s mezerami od 2 do 15 mm,
kterou lze použít i jako lepidlo

Průměrná spotřeba

Rozměry dlaždice [mm]

D (délka) x Š (šířka) x T (tloušťka)

F, šířka spáry [mm]

 

1,5

3

4

5

6

8

10

12

15

10x10x0,6

 0,25

 0,50

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba [kg/m2]

20x20x2

 0,42

 0,84

 

 

 

 

 

 

 

20x20x4

 0,84

 1,68

 

 

 

 

 

 

 

75x75x4

 0,22

 0,45

 0,60

 0,75

 0,90

 

 

 

 

75x75x6

 0,34

 0,67

 0,90

 1,12

 1,34

 

 

 

 

100x100x10

 0,42

 0,84

 1,12

 1,40

 1,68

 2,24

 2,80

 

 

150x150x6

 0,17

 0,34

 0,45

 0,56

 0,67

 0,90

 1,12

 1,34

 1,68

100x200x6

 0,19

 0,38

 0,50

 0,63

 0,76

 1,01

 1,26

 1,51

 1,89

100x200x10

 0,32

 0,63

 0,84

 1,05

 1,26

 1,68

 2,10

 2,52

 3,15

150x300x15

 0,32

 0,63

 0,84

 1,05

 1,26

 1,68

 2,10

 2,52

 3,15

200x200x9

 0,19

 0,38

 0,50

 0,63

 0,76

 1,01

 1,26

 1,51

 1,89

200x200x14

 0,29

 0,59

 0,78

 0,98

 1,18

 1,57

 1,96

 2,35

 2,94

300x300x10

 0,14

 0,28

 0,37

 0,47

 0,56

 0,75

 0,93

 1,12

 1,40

400x400x10

 0,11

 0,21

 0,28

 0,35

 0,42

 0,56

 0,70

 0,84

 1,05

500x500x12

 0,10

 0,20

 0,27

 0,34

 0,40

 0,54

 0,67

 0,81

 1,01

600x600x12

 0,08

 0,17

 0,22

 0,28

 0,34

 0,45

 0,56

 0,67

 0,84

600x1200x12

 0,06

 0,13

 0,17

 0,21

 0,25

 0,34

 0,42

 0,50

 0,63

Pro všechny ostatní rozměry dlaždic, které nejsou uvedeny v Tab. 5 je níže uvedena vzorec pro výpočet spotřeby s ohledem na rozměry dlaždice a mezery.

Spotřeba v kg/m2 = F x T x (D + Š): (D x Š) x 1,40

EPOSEAL W

Epoxidová barvená malta s ochranou proti plísním,
s vysokou chemickou odolností pro vytmelení
dlaždic a mozaik s mezerami od 2 do 15 mm,
kterou lze použít i jako lepidlo

Barvy

EPOSEAL W je k dispozici v 27 barvách dle karty „BARVY spárovacích hmot”.

Odlišné barvy lze připravit na objednávku, pokud se obrátíte na technický servis, který provede studii proveditelnosti.

Vlastnosti

objemová hmotnost, UNI EN ISO 1675

A

kg/dm3

1,43 ± 0,05

B

1,40 ± 0,05

A+B

1,41 ± 0,05

teplota aplikace (interval)

 

°C

od +8 do +35

odolnost proti oděru, UNI EN 12808-2

 

mm3

77 ± 5

smrštění, UNI EN 12808-4

 

mm/m

1,3 ± 0,1

odolnost v ohybu, UNI EN 12808-3

 

MPa

> 30

odolnost v tlaku, UNI EN 12808-3

 

MPa

> 45

nasákavost, UNI EN 12808-5:

při 30 min

g

0,02 ± 0,01

při 240 min

0,04 ± 0,01

přilnavost k řezu po ponoření do vody

UNI EN 12003

 

MPa

3,6 ± 0,5

přilnavost k řezu po teleném šoku, UNI EN 12003

 

MPa

> 2,0

doba zpracovatelnosti (přilnavost v tahu 3,2 MPa),

UNI EN 1346

 

min

20

uklouznutí, UNI EN 1308

 

mm

0,20 ± 0,05

poměr hmotnostního zesítění (A:B)

 

-

11,50 : 1,00

Poznámka: zkušební metoda podle vedle uvedených norem.

 

Chemická odolnost (odolnost proti skvrnám podle normy UNI EN 12720)

Tab. 6:

Doba kontaktu à

7 dní

72 hodin

24 hodin

1 hodina

10 minut

10 sekund

Cyklus mytí** à 

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

Chemická látka ¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyseliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA OCTOVÁ 2,5 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA OCTOVÁ 5,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA OCTOVÁ 10,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 37,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA CITRÓNOVÁ 10,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA FOSFOREČNÁ 50,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA FOSFOREČNÁ 75,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA MLÉČNÁ 2,5 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA MLÉČNÁ 5,0 %

2

2

2

2

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA MLÉČNÁ 10,0 %

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA DUSIČNÁ 25,0 %

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA DUSIČNÁ 50,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

3

3

3

3

5

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA OLEJOVÁ

 

 

 

 

°1

 

 

 

3

3

3

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA SÍROVÁ 2,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA SÍROVÁ 10,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

2

2

2

2

5

 

 

 

 

 

 

 

KYSELINA SÍROVÁ 96,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

2

2

2

2

5

 

 

 

KYSELINA VINNÁ 10,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báze a zásady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMONIAK 25,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLORNAN SODNÝ 6,4 g/l

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

CHLORNAN SODNÝ 49 g/L (KOMERČNÍ BĚLIDLO)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

HYDROXID SODNÝ 50,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLORID SODNÝ nasycený vodní roztok

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUSIČNAN ŽELEZITÝ nasycený vodní roztok

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

° Zničení spáry v důsledku působení chemické koroze.

**Cykly mytí jsou popsány dále a následujících poznámkách.

 

Cykly mytí***

Popis cyklu****

0

Mytí čistou vodou z kohoutku o teplotě 15 °C.

A

Mytí vodou z kohoutku a čisticím prostředkem na tvrdé povrchy (simulace dle normy UNI EN 12720).

B

Mytí zásaditým čisticím prostředkem na bázi hydroxidu sodného (10 %) neionickou povrchově aktivní látkou (3 %) typu čisticích prostředků pro průmyslové kuchyně.

C

Mytí 50% roztokem komerčního bělidla (49 g/l aktivního chlóru).

*** Mytí se provádí v pořadí 0-A-B-C, dokud skvrnu zcela neodstraníte nebo nedosáhnete lepšího odstranění. Po skončení každého mytí zhodnoťte zbývající skvrnu a pokud skvrna zmizela, není třeba pokračovat dalším mytím.

**** Postup mytí je následující: čisticí prostředek je třeba nechat působit 15 sekund, následně je třeba povrch drhnout pomocí bílé houbičky Scotch Brite 1 minutu a poté je třeba povrch opláchnout dostatečným množstvím studené vody.

 

Interpretací výsledků je třeba provést podle numerické klasifikace popsané v následující tabulce.

Přidělené bodové hodnocení

Popis zasažení

5

Beze změny - chemicky zasaženou oblast nelze odlišit od okolní oblasti.

4

Sotva vnímatelná změna – chemicky zasaženou oblast lze odlišit od okolní oblasti proti světlu. Změna spočívá pouze ve změně lesku a barvy povrchy a nezasáhla do struktury povrchu (nafouknutí, praskliny, vznik bublin, roztřepení atd.).

3

Mírná změna – chemicky zasaženou oblast lze odlišit od okolní oblasti z několika úhlů pohledu a nikoliv pouze proti světlu. Změna spočívá pouze ve změně lesku a barvy povrchy a nezasáhla do struktury povrchu (nafouknutí, praskliny, vznik bublin, roztřepení atd.).

2

Výrazná změna - chemicky zasaženou oblast lze jednoznačně odlišit od okolní oblasti. Změna může spočívat jak ve změně lesku a barvy povrchy, tak struktury povrchu (nafouknutí, praskliny, vznik bublin, roztřepení atd.).

1

Silné změny – u chemicky zasažené struktury povrchu došlo k výrazným estetickým (barva a lesk) a strukturálním (nafouknutí, praskliny, vznik bublin, roztřepení atd.) změnám.

 

 


Doba kontaktu à

7 dní

72 hodin

24 hodin

1 hodina

10 minut

10 sekund

Cyklus mytí** à 

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

Chemická látka ¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALZAMIKOVÝ OCET

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

BRANDY (40 % obj. alkoholu)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERNÁ KÁVA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

COCA COLA

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KEČUP

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVOVÝ OLEJ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓJOVÁ OMÁČKA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁTOVÝ SIRUP 50 % ve vodě

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠŤÁVA Z ČERVENÉHO POMERANČE

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLANÁ ŠŤÁVA Z ŘEPY

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLANÁ ŠŤÁVA ZE ŠPENÁTU

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITRÓNOVÁ ŠŤÁVA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJČATOVÝ PROTLAK

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVENÉ VÍNO

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAFRÁN 1,0 g/l

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Rozpouštědla a oxidanty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEROXID VODÍKU 3,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOPROPYLALKOHOL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACETON

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1-METHOXYPROPANOL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHOXYPROPYLACETÁT

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TETRACHLÓRETYLÉN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLUÉN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICHLÓRETYLÉN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XYLÉN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čisticí prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOSEAL W

Epoxidová barvená malta s ochranou proti plísním,
s vysokou chemickou odolností pro vytmelení
dlaždic a mozaik s mezerami od 2 do 15 mm,
kterou lze použít i jako lepidlo

Zvláštní upozornění a pokyny
 • Balení složky A a B jsou předem zvážené. V případě částečného použití smíchejte složky A a B přesně podle poměru míchání uvedeného na obalu.
 • EPOSEAL W nezajišťuje dokonalé přilnutí v případě aplikace na podklady pokryté betonovým prachem, oleji nebo tukem.
 • Produkt je dráždivý pro pokožku a oči. Během používání a všech fází zpracování používejte ochranné brýle v souladu s normou EN 166 třídy 1F nebo lepší a gumové rukavice třídy II nebo vyšší. Používání nitrilových rukavic zajišťuje vhodnou ochranu a dlouhou provozní životnost.
 • Pečlivě si přečtěte bezpečnostní list.
Preservation

24 měsíců v originálním obalu

na krytém a suchém místě, při teplotách mezi +10 °C a +35 °C.